Malbar silicone / fugemasse ?

Sealflex Hybrid 522 er velegnet som malbar fuge omkring vinduer og døre, både ude og inde.

Traditionelle siliconefugemasser kan ikke overmales, og man vil opleve at malingen "perler af" eller flyder sammen uden at dække. Desuden har siliconefugemasser en overflade der er afvisende, og vedhæftningen af maling vil også være meget ringe, ikke mindst i de situationer hvor der optræder bevægelser i fugemassen.

I stedet for siliconefugemasse kan man anvende MS-fugemasser, der så godt som altid kan overmales. De findes i forskellige hårdheder og med forskellig elasticitet, og kan anvendes alle de steder hvor man ønsker en malbar fuge.

Da malbarhed ikke kun afhænger af fugemassen men også den valgte maling, anbefaler vi altid at man udfører en maleprøve. Vil man male på elastiske fuger, skal man også sikre sig at malingen har den nødvendige elasticitet.

Produktforslag til malbar fugemasse omkring vinduer: Sealflex Hybrid 522

Fugning på natursten (f.eks. granit og marmor) ?

Universalsilicone 510 kan i de fleste sammenhænge anvendes til fugning af marmor og granit.

Fugning af natursten som granit, marmor og skifer kan give anledning til misfarvninger af stenen i forskellig grad. Derfor er det vigtigt at vælge en fugemasse der ikke kun hæfter tilstrækkeligt, men også er kemisk neutral i forhold til stenen, og har en særlig sammensætning for at undgå misfarvning.

Misfarvning af natursten ses ofte som en svag mørkfarvning (vådt udseende) af den del af stenen, der er i umiddelbar nærhed af fugemassen. Det betegnes derfor også ofte "udsvedning". Graden af misfarvning afhænger af stenens art samt porøsitet.

Hvilket produkt der anbefales afhænger direkte af stentypen. I vores vejledning Fugning og limning af natursten kan du se hvilke produkter vi anbefaler.

Lydfuge ?

Acrylfugemasse 504 anvendes ofte til lydfuger i gipspladekonstruktioner.

Til lydisolering bruges ofte gipspladekonstruktioner fordi de har en høj vægtfylde og materialet i sig selv dæmper lyd. Desuden kan de opbygges som dobbeltkonstruktioner. For at opnå lydtætning må samlingerne til tilstødende konstruktioner (vægge, loft og gulv) imidlertid også være tætte. 
 
Hertil anvendes en acrylfugemasse i en fugebredde på ca. 10 mm, f.eks. Acrylfugemasse 504 eller Acrylfugemasse 557.

Syrefri silicone ?

Sanitet- & Bygsilicone 577 er et af mange eksempler på en "syrefri" og neutral siliconefugemasse.

Begrebet "syrefri silicone" skyldes de hærdesystemer der bruges i siliconefugemasse. Nogle enkelte typer hærder således ved fraspaltning af små mængder eddikesyre, og har derfor en stikkende lugt mens de hærder. Det drejer sig om Akvariesilicone 579, Silicone A 571 og Glassilicone 517. Når de er afhærdede er de imidlertid fuldstændig lugtfrie.
 
Alle andre siliconefugemasser er altså "syrefrie" og dermed neutrale, f.eks. Danaseal Construction 515, Sanitet- & Byggesilicone 577 m.fl.