Grønt Regnskab 2013-2014

Dana Lim har fokus på miljøet

Dana Lim A/S lægger stor vægt på udvikling af miljø- og arbejdsmiljørigtige produkter, både af hensyn til brugerne af produkterne samt vore egne medarbejdere.

Vi stiller således altid krav til vore råvareleverandører om, at der fremsendes en leverandørbrugsanvisning, der er opdateret i forhold til gældende lovgivning. Vore leverandører skal desuden altid være villige til at besvare de miljøspørgsmål Dana Lim har omkring varen.


Produktudvikling til gavn for miljøet

Via samarbejde med leverandører og generel produktudvikling, arbejdes løbende mod anvendelse af mere arbejdsmiljørigtige råvarer i eksisterende produkter, idet substitution foretages i det omfang det overhovedet er muligt.


Forbrugernes holdning søges endvidere via teknisk rådgivning bearbejdet hen imod anvendelse af mere miljø- og arbejdsmiljørigtige produkter, f.eks. vandbaserede produkter frem for produkter baseret på organiske opløsningsmidler.


Klar til REACH

Dana Lim A/S har siden 2002 deltaget i projektgruppen i brancheforeningens REACH-projekt, hvis formål er at forberede branchen på de forpligtelser, virksomhederne vil få med indførelsen af EU's kommende kemikalielovgivning (REACH). 


Dana Lim er med deltagelse i branchens REACH-projekt samt gennemførelse af interne aktiviteter på virksomheden godt på vej med REACH-forberedelserne.

Med det formål at være velinformeret om relevante aktuelle og kommende miljøforhold deltager virksomheden i "Produktudvalget" i Foreningen for Danmarks Farve- og Lakindustri samt "Limteknisk udvalg" i Foreningen for Lim og Fuge.


Det grønne regnskab

Dana Lim A/S udarbejder hvert år et grønt regnskab, der i ord og tal præsenterer de vigtigste miljøforhold i forbindelse med produktionen, herunder virksomhedens egne mål og myndighedernes krav.

Det nyeste grønne regnskab kan downloades her.