Dana Lim Prisen

Prismodtager 2014

Dana Lim Prisen uddeles af Kai Hansens Fond, der ejer Dana Lim A/S. Prisen er målrettet mod videnskabelig forskning, der fremmer det danske erhvervsliv eller samfund. Den årlige prisuddeling betragtes i forskerkredse som en eftertragtet anerkendelse, og har siden den første uddeling i 1955 været tildelt et stort antal forskelligartede forskningsprojekter.

De senere år er prisen tildelt:

2014: Ejer af Rosenkilde Gods Handicapridecenter, Helle Nissen modtog 300.000,- kr. Til bygning af sanse-ridebane som kan hjælpe fysisk og psykisk handicappede.

2012: Niels Borregaard modtog 250.000,- kr. Professor, overlæge på Rigshospitalet, Hæmatologisk klinik. Speciallæge i blodsygdomme og forsker i blodets immunforsvar.

2011: Kristian Kolind modtog 80.000,- kr. Tilskud til studie ophold i USA. Forskning i en stamcelle, som kun ca. en håndfuld mennesker i verden kan håndtere.

2008: Docent Martin Etchells Vigild modtog 250.000,- kr. til finansiering af udstyr eller instrumenter, så han kan afprøve nye forskningsideer og kan give dygtige studerende mulighed for at prøve kræfter i mindre projekter inden for nanoporøse materialer.

2006: Professor dr. techn. Jesper Mørk modtog 400.000,- kr. til fortsat forskning indenfor halvlederteknologi og optisk kommunikation, der f.eks. benyttes til stadig hurtigere datatransport på internettet.

2005: Dennis Wowern Nielsen modtog kr. 400.000,- til forskning i omdannelse af svineajle til bl.a. lim.

2004: Professor Jørgen Ahrent Jensen modtog 400.000,- til forskning på det medicotekniske område.

2003: Lektor ph.d. Paul Robert Hansen modtog 120.000,- til nyt udstyr i forbindelse med peptidforskning indenfor antibiotika.

2002: Lektor ph.d. Georgios Kontogeorgis modtog 250.000,- til forskning i termodynamik og polymerblandinger.

2001: Ph.d. Pieter Telleman modtog 250.000,- til forskning i biochips til hurtig og billig diagnosticering af sygdomme.

Udover Dana Lim Prisen uddeler Kai Hansens fond hvert år et beløb til velgørenhed.